sedan-1

Hyundai Grand i10

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Grand i10 1.2MT Base (Hatchback)330,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2MT Base (Sedan)350,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2MT (Hatchback)370,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2MT (Sedan)390,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2AT (Hatchback)405,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Grand i10 1.2AT (Sedan)415,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
accent-2018

Hyundai Accent

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Accent 1.4 MT (Tiêu Chuẩn)425,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Accent 1.4 MT470,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Accent 1.4 AT495,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Accent 1.4 AT ( Đặc Biệt)535,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
 
elantra_2019

Hyundai Elantra

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Elantra 1.6 MT575,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Elantra 1.6 AT655,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Elantra 2.0 AT689,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Elantra Sport 1.6 AT760,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
 
kona

Hyundai Kona

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Kona 2.0 Tiêu Chuẩn626,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Kona 2.0 Đặc Biệt689,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Kona 1.6 Turbo735,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
tucson_2019

Hyundai Tuscon

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
TucSon 2.0  AT (Xăng Thường)789,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
TucSon 2.0 AT ( Xăng đặc biệt)868,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
TucSon 1.6 AT Turbo925,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
TuSon 2.0 AT ( Dầu Đặc biệt )930,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
 
newsantafe

Hyundai SantaFe

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Santafe 2.4 AT 2WD 7 chỗ xăng (tiêu chuẩn)985,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.2 AT 2WD 7 chỗ dầu (tiêu chuẩn)1,050,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.4 AT 4WD 7 chỗ xăng (đặc biệt)1,135,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.2 AT 4WD 7 chỗ dầu – (đặc biệt)1,190,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.4 AT 4WD 7 chỗ xăng (Cao Cấp)1,175,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Santafe 2.2 AT 4WD 7 chỗ dầu (Cao Cấp)1,235,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
solafi

Hyundai Solati 16 chỗ

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Hyundai Solati MT970,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
LIMOUSINE

Hyundai Solati Limousine

MẪU XEGIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
(GỒM VAT – VND)
ƯU ĐÃI
(GỒM VAT – VND)
Limousine 11 chỗ1,280,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Limousine 12 chỗ1,445,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ
Limousine 10 chỗ ĐB1,385,000,000 VNĐVui Lòng Liên Hệ